Sandvika vel

Tilsluttet Velforbundet

Dobbeltspor Sørli – Brumunddal

Nyttige sider:

IC dobbeltspor jernbane Sørli-Åkersvika

Planforslag er lagt ut på Stange kommunes hjemmeside 09.10.2019. Det var også et folkemøte på Stange rådhus 23.oktober 2019 der Samndvika vel var til stede.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor Sørli-Åkersvika, 08.02.2018

Det avholdes et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart i kommunestyresalen i Stange rådhus torsdag 15. februar 2018 klokken 18:00-20:00.

Lenker: Stange kommune, Bane NOR.

Oppsummering av merknadsbehandlingen, 23.11.2016

Onsdag 23. november besøkte jernbaneverket kommunestyret og presenterte utdypning av planforslaget om dobbeltspor i Stange kommune.

Lenker: Stange kommune, Presentasjonen (JBV)

Dobbeltspor nord i Stange ut på høring, 01.07.2016

Lenke: Stange kommune

Orientering om traséalternativer gjennom Ottestad, 07.03.2016

Lenke: Revidert plan gir kulvert ved Steinerskolen, presentasjon (JBV)

Informasjonsmøte om arbeidet så langt 02.12.2015

Stange rådhus, kommunestyresalen, kl 1800

Informasjonsmøte nytt dobbeltspor. Info: JBV, Stange kommune, fastsatt planprogram (JBV).

Folkemøte om Forslag til planprogram 12.01.2015

Stange rådhus kl 1900–2100. Jernbaneverket gikk raskt gjennom Forslag til planprogram Sørli-Brumunddal som har høringsfrist 15.02.2014. Etter møtet var det anledning til spørsmål fra salen.

Møte mellom Jernbaneverket, Stange kommune og Sandvika Vel 12.01.2015

Stange rådhus, deltakere fra Sandvika vel: Anders W. Skumsnes og Vidar Moen

Møte mellom Stange kommune og Sandvika Vel 05.11.2013

Deltakere: Nils A. Røhne, Frode Haugan, Jon Andersen, Anders W. Skumsnes

Røhne hadde en orientering om Stange kommunes samarbeid med Ringsaker, Hamar og Løten kommuner samt Jernbaneverket (JBV) i forbindelse med jernbaneutbyggingen. Det er også en dialog med Hedmark fylkeskommune som regional myndighet.

Skumsnes orienterte om Sandvika Vels ståsted med følgende punkter:

Planarbeidet – gjennomgang og status presentert i møtet:

På vegne av Sandvika Vel,
Anders W. Skumsnes
Nestleder

Brev fra Sandvika vel til Jernbaneverket 03.10.2013

Her kan du lese Brev fra Sandvika vel til Jernbaneverket sendt 03.10.2013 med kopi til Stange, Hamar og Ringsaker kommune.

Uttalelse fra styret i Sandvika vel 19.09.2013

Sandvika Vel har den senere tiden mottatt en rekke henvendelser vedrørende Jernbaneverkets forslag til trasèvalg i forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor på strekningen Oslo–Lillehammer. Styret velger å besvare disse e-postene samlet her.

Det skal innledningsvis understrekes at styret i velet ikke har mottatt noen form for informasjon i anledning saken, og at all informasjon velstyret besitter er via offentlige informasjonskanaler.

Spørsmålet om trasèvalg berører både velet som sådant og mange av velets medlemmer i aller sterkeste grad. Saken ble behandlet på styremøte tirsdag den 17. september, og vil bli fulgt opp overfor beslutningstakere og andre berørte i tiden fremover med sikte på å kunne være med å påvirke endelig valg av trasè. Velet var representert på informasjonsmøtet Jernbaneverket arrangerte den 19 september.

Styret vil bestrebe seg på å legge ut informasjon om saken fortløpende på Sandvika vels hjemmesider og på velets facebookside. Det er imidlertid viktig at alle berørte samtidig holder seg oppdatert, innhenter informasjon om saken og søker å påvirke også på egen hånd. Velstyret imøteser svært gjerne innspill og argumenter i forhold til valg av trasè, slik at vi kan ivareta medlemmenes interesser på en best mulig måte gjennom de påvirkningskanaler som kan benyttes.

Nyheter om dobbeltsporet

25.11.2013: Stange kommune informerer om infomøte tirsdag 3. desember.

23.11.2013: Hamar kommune melder i HA om egen infoside om jernbane.

28.10.2013: Jernbaneverket legger ut dataanimasjoner viser de sju alternativene til det nye dobbeltsporet mellom Sørli og Brummunddal.

12.10.2013: Oppslag i Hamar Arbeiderblad om Sandvika vels brev til Jernbaneverket

11.10.2013: Oppslag i Hamar Arbeiderblad om dobbeltsporet gjennom Sandvika

19.09.2013: Jernbaneverket arrangerte åpent folkemøte om jernbanen på Victoria hotell, Hamar kl 1900. Folk fra Sandvika vels styre møtte opp for å få mer informasjon. Utredning Sørli – Brumunddal (pdf) ble gjennomgått. Det ble vist visualiseringer av de 7 forslagene til trasé som Jernbaneverket legger ut på YouTube så fort de er klargjort. Dette var et rent informasjonsmøte der det ikke var anledning til å stille spørsmål, men tre personer utenom Jernbaneverket/møteleder fikk uttale seg: Morten Aspeli, Tunnelaksjonens Øystein Vasaasen (ønsker H2, H5 og H6) og Børre Johnstad (ønsker H5 og H6). Se også HAs referat.

09.09.2013: Stange kommune har oppslaget Jernbaneverket har presentert alternativer for dobbeltspor.

07.09.2013: Hamar arbeiderblad har oppslaget Velger Vikingskipet stasjon om ny togtrasé gjennom Stange og Hamar. Artikkelen ligger også åpent på ha.no med tittelen Jernbanestasjon ved Vikingskipet.

04.09.2013: Se Jernbaneverkets egne sider med oppslaget Bred utredning av dobbeltspor gjennom Hamar og Utredning Sørli – Brumunddal (pdf)

gulveis_sandvika_liten (14K)