Sandvika vel

Tilsluttet Velforbundet

Generell informasjon

Medlemskap

Alle beboere Sandvika er velkomne til å tegne medlemskap i Velforeningen. Medlemskapet tegnes ved å innbetale kontingent til kontonummer 1813.11.70587, for tiden NOK 300,- pr år for vanlig husstand og NOK 150,- pr år for pensjonister/trygdet. Medlemskapet gjelder for hele husstanden.

Faste arrangementer

Ottestad Samfunnshus

Sandvika vel er andelseier i Ottestad Samfunnshus SA. Her kan du leie selskapslokaler.

Montéravtale

Sandvika vel har inngått en rabattavtale med Montér-kjeden. Avtalen gjelder alle medlemmer av velforeningen. Det er i utgangspunktet en kontantrabatt, men privatkunder kan også opprette konto hos kjeden og likevel få rabatt f.eks. i forbindelse med husbygging. Medlemskort med bankkvittering må framvises.

For mer info om avtalen, klikk her.

gulveis_sandvika_liten (14K)