Sandvika vel

Tilsluttet Velforbundet

Årsmøter, årsmeldinger og årsregnskap

2020

Årsmøtet ble avholdt på Steinerskolen mandag 24. februar. Innkalling. Regnskap 2019. Årsmelding 2019. Årsmøteprotokoll.

2019

Årsmøtet ble avholdt på Steinerskolen mandag 25. februar. Innkalling. Regnskap 2018. Årsmelding 2018. Årsmøteprotokoll.

2018

Årsmøtet ble avholdt på Steinerskolen onsdag 28. februar. Innkalling. Regnskap 2017. Innstilling fra valgkomiteen. Årsmelding 2017. Årsmøteprotokoll.

2017

Årsmøtet ble avholdt på Steinerskolen mandag 27. februar. Innkalling. Regnskap 2016. Årsmelding 2016. Innstilling fra valgkomiteen. Styrets presentasjon. Årsmøteprotokoll.

2016

Årsmøtet ble avholdt på Steinerskolen mandag 29. februar. Innkalling. Regnskap 2015. Innstilling fra valgkomiteen. Årsmelding 2015. Årsmøteprotokoll.

Kommunen kom for å orientere om jernbaneutbyggingen. Justert agenda ble da:

2015

Årsmøtet ble avholdt på Steinerskolen mandag 23. februar. Innkalling. Innstilling fra valgkomiteen. Regnskap 2014. Årsmelding 2014. Årsmøteprotokoll. Styrets presentasjon

2014

Årsmøtet ble avholdt på Steinerskolen mandag 17. februar. Innkalling. Regnskap 2013. Innstilling fra valgkomiteen. Forslag til vedtektsendring fra Øystein Sætrang (innledning, forslaget). Årsmelding 2013. Årsmøteprotokoll. Styrets presentasjon

2013

Årsmøtet ble avholdt på Nordstad barnehage 4. april. Innkalling. Årsmelding 2012. Regnskap 2012 (til revisjon). Styrets presentasjon. Forslag vedtektsendring fra Øystein Sætrang. Årsmøteprotokoll.

2012

Årsmøtet ble avholdt på Steinerskolen 13. februar. Innkalling. Årsmelding 2011. Regnskap 2011. Styrets presentasjon. Årsmøteprotokoll.

2011

Årsmøtet ble avholdt på Steinerskolen 14. februar. Innkalling. Årsmelding 2010. Regnskap 2010. Styrets presentasjon. Årsmøteprotokoll.

2010

Årsmøtet ble avholdt på Steinerskolen 15. februar. Innkalling 1. Innkalling 2. Årsmelding 2009. Regnskap 2009. Styrets presentasjon. Årsmøteprotokoll.

2009

Årsmøtet ble avholdt i Nordstad barnehage 9. mars. Innkalling. Årsmelding 2008. Regnskap 2008. Årsmøteprotokoll.

2008

Årsmøtet ble avholdt i Nordstad barnehage 11. februar. Innkalling. Årsmelding 2007. Regnskap 2007. Årsmøteprotokoll.

2007

Årsmøte ble avholdt i Nordstad barnehage 15. februar. Innkalling. Årsmelding 2006. Årsmøteprotokoll.

2006

Årsmøte ble avholdt 20. februar i barnehagen på Nordstad 2-feltet. Årsmøteprotokoll.

2005

Årsmøte ble avholdt 17. februar i den nye barnehagen på Nordstad 2-feltet. Årsmelding 2004. Regnskap 2004.

2004

Årsmøtet ble avholdt 17. februar på Steinerskolen.

2003

Årmøtet for 2003 ble avholdt 6. mars på Steinerskolen. Årsmelding 2002. Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 6. mars 2003 på Steinerskolen.

2002

Årsmøtet for 2002 ble av holdt 28. februar på HIAS Årsmelding 2001. Årsmøteprotokoll 2002.

gulveis_sandvika_liten (14K)