Sandvika vel

Tilsluttet Velforbundet

Vel Nytt (PDF)

Sandvika vel er en ideell sammenslutning av beboere i Sandvika-grenda i Stange kommune. Virkeområdet dekker bomiljøene i Sandvika øvre og nedre, Nordlund, Stripa, Nordstad 1 og 2, Mjøslia til og med Nordsveen gård, samt Fjetrehagan, Nedre Tømte og Nordby Strand – «Kart». Velet er tilsluttet Norges velforbund. Org.nr. 974 489 074. Kontaktinfo – se «Tillitsvalgte».

Du finner oss også som «Sandvika vel Ottestad» på Facebook.

Stemningsbilder (169K)

St. Hans-feiring i båthavna 2006 – bål, barn, musikk, fint vær og god stemning.

Litt om Sandvika

Mjøsas rike sandbanker på sørbredden av sundet inn mot Åkersvika har gitt Sandvika sitt navn. Området ligger i et av de eldste kulturlandskapene i Norge og har vært preget av jordbruk siden 800-tallet. Tidligere holdt bøndene husdyr av mange slag, men i dag er korndyrking den viktigste matproduksjonen.

Før Stangebrua ble bygd i 1869 brukte man oftest båt for å komme over til Hamar. En fast fergemann holdt til i «Sundstua» (Sundveien). Dette fergestedet var forøvrig en del av den gamle kongeveien mellom Oslo og Trondheim. Veien kom ned over gårdene Gyrud og Tokstad.

Industri og bosetting

I 1850-åra startet Mikkel Tokstad et teglverk i Sandvika (nedenfor det nedlagte oljelageret til Esso som nå er revet). Her ble sanden hentet opp fra «gruver» på stranda. Teglverket leverte stein til flere større bygninger under nyreisingen av Hamar by – blant annet til bryggeriet og den gamle katedralskolen. Tokstad bygde også et kalkbrenneri og et slakteri i Sandvika på denne tiden. Virksomheten ga i noen tiår grunnlaget for arbeidsplasser og bosetting. Og som en følge av Hamars utbygging, ble Sandvika et populært bosted, særlig for de mange nye arbeidstakerne ved jernbanen og jernstøperiet i byen. Av annen eldre industri i Sandvika, kan nevnes spritbrenneriet på Atlungstad, sør for HIAS.

De største industriforetakene i dag er Barilla (tidligere Ideal-Wasas flatbrødfabrikk, grunnlagt av Emil Nordby i Hamar i 1924), og HIAS (Hedmark interkommunale avløpssystem). I tillegg finnes det Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og en del foretak som driver småindustri, handel og håndverk. Den nyere bosettingen er for en stor del grunnlagt på arbeidsplasser i Hamar by. For tiden er det snart 700 husstander i Sandvika, og nye boligfelt er under oppføring.

Naturmiljøet

Berggrunnen domineres av alunskifer i sør, avbrutt enkeltsteder med øst/vestgående kalksteinsrygger, mens den viktigste overgangen til kalksteinsgrunn går nederst (nord) i Sandvika. Alunskiferen ble dannet i kambrisk tid (for 600 millioner år siden). Kalksteinen på Mjøsstranda er rik på fossiler som er ca 450 millioner år gamle. Her finner vi både trilobitter, skjell og blekksprut fra tiden da området dannet bunnen av et tropisk hav.

Den 15 kilometer lange turløypa «Ottestadstien» går igjennom Sandvika, langs Mjøsa og Åkersvika naturreservat. Reservatområdet er fredet, først og fremst på grunn av fuglelivet. Åkersvika er en viktig hvileplass for vadefugler og ender i trekksesongen. i området er det observert i alt 200 fuglearter. Spesielt flott er det å få oppleve brushanespill om våren. En annen sjelden fugl i området er kornkråka, en kolonifugl som finnes få andre steder her til lands. Av sjeldne plantearter må vi nevne gulveis (la den stå i fred).

I Mjøsa finnes det over 20 fiskearter, med abbor, sik og ørret blant de dominerende. Åkersvika er gyteplass for blant annet gjedde. Brygga i Sandvika er et bra sted for stangfiske.

Skole og fritid

Sandvika sogner til Arstad skolekrets (barne- og ungdomsskole). Steinerskolen har elever fra hele Hedmarken.

Butikker, post i butikk, frisør, lege mm ligger i utkanten av området (Bekkelaget).

Mange idrettsinteresserte i Sandvika deltar i Ottestad idrettslags mange aktiviteter, og musikkinteresserte har et bredt utvalg av lag og grupper å velge i mellom i hele Ottestad-distriktet. På Atlungstad gård er det et hestesportsenter og 18-hulls golfbane.

Spredt over hele Sandvika finnes fotball-, skøyte- og lekeplasser – samt både tur og joggeløyper.

Sandvika Vel

Sandvika velforening ble stiftet i 1939. Formålet var og er å bidra til å skape et godt nærmiljø for innbyggerne i området. Det gjelder blant annet i trafikkspørsmål og plassering av boligområder. Spesielt har velet stått for igangsetting og drift av en rekke leke- og sportsplasser, badestrender, trimløype og småbåthavn (se «Velanlegg»).

Velet har i uttalerett i kommunale saker som angår nærmiljøet. Velforeningen er derfor et naturlig sted å starte for deg som ønsker å fremme grendas interesser.

Alle beboerne i Sandvika kan tegne medlemskap i velforeningen. Spesielt for nyinnflyttere kan deltakelse i foreningen bety sosial berikelse ved at man lettere «kommer med» i lokalmiljøet og skaffer seg bekjente og venner. Velets folk treffer man på møter, i dugnadsaksjoner og i festlig samvær.

Først og fremst arbeider velet for medlemmenes interesser og det er dine forslag og ideer som kommer på dagsorden.

Den økte bosettingen i Sandvika skaper nye utfordringer og muligheter i årene som kommer. Alle beboere ønskes velkommen som medlemmer av velet. Medlemskap tegnes ved å betale den årlige kontingenten (se «Info»). Medlemskapet gjelder hele husstanden.

Mer historikk er tilgjengelig i PDF-filen: Med Mjøsa som nabo året rundt — stuer og folk langs Stangelandet av Lars Gjøviken

gulveis_sandvika_liten (14K)